Dr hab. n. med. Maciej Pilecki

Dr hab. n. med. Maciej Pilecki

Lekarz, specjalista psychiatrii ogólnej oraz dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychoterapeuta European Association for Psychotherapy.

Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dla województwa małopolskiego, członek zespołu roboczego ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przy Ministrze Zdrowia. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z psychiatrii wieku rozwojowego, psychoterapii, terapii rodzin oraz zaburzeń odżywiania.