Prof. dr hab. Katarzyna Schier

Prof. dr hab. Katarzyna Schier

Psycholożka, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii certyfikowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Autorka wielu publikacji o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym.

Prof. dr hab. Katarzyna Schier jest psychologiem, przez trzydzieści lat pracowała na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła pięcioletnie podyplomowe studia z psychoterapii dzieci i młodzieży w Heidelbergu. Jest psychoterapeutką psychoanalityczną i psychoanalityczką. Obszary zainteresowań naukowych: mechanizmy rządzące psychoterapią, geneza chorób psychosomatycznych, tematyka rozwoju i zaburzeń obrazu ciała oraz analiza ukrytych form przemocy w rodzinie. Jest autorką kilku książek, m.in. Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie (Scholar) oraz (red.) Samotne ciało. Doświadczanie cielesności przez dzieci i ich rodziców (Scholar).